Sandsli Bo- og Aktivitetssenter

Sandsli Bo- og Aktivitetssenter

I oktober 2018 meddelte Constructa AS at Bergen Vedlikeholds Partner AS vant anbudsrunden på RTB (Rent Tørt Bygg) oppfølging, støvsuging/rengjøring/rydding gjennom byggeperioden samt byggvask.

Areal: 120 sykehjemsplasser, 30 omsorgsboliger og diverse fellesareal.
Samlet areal: 17 750 m2
Oppstart byggeprosjekt: Årskiftet 2017/2018
Ferdigstillelse: 1./2. kvartal 2020

Vi takker Constructa AS for oppdraget.

Flere nyheter