Rammeavtale med Bybanen AS

Rammeavtale med Bybanen AS

Bergen Vedlikeholds Partner AS har vunnet rammeavtale med Bybanen AS. Avtalen er på 3 år + 1 + 1 fra juni 2019.

Bybanetraseen, byggetrinn 1 – 3, består i dag av 19,9 km dobbeltsporet trase mellom Byparken og Flesland flyplass. Byggetrinn 1 strekker seg fra Byparken til Nesttun, Byggetrinn 2 fra Nesttun til Lagunen og Byggetrinn 3 fra Lagunen til Flesland. På strekningen er det totalt 27 holdeplasser.

Rammeavtalen omfatter renhold og vedlikehold av holdeplasser, plattformer, leskur, fortau og gang- og sykkelvei innenfor områder som Bybanen AS har ansvar for, med unntak av holdeplassen på Flesland. Fortau og gang-og sykkelvei utgjør anslagsvis 4,8 km i byggetrinn 1 og 2.

Vi takker Bybanen AS for tilliten og ser fram til å bidra med økt trivsel for reisende i form av rene og velstelte omgivelser rundt Bybanen.

Flere nyheter