ByggMesteren Vest AS – Skipet

ByggMesteren Vest AS – Skipet

Bergen Vedlikeholds Partner AS er tildelt byggvask og støvmålinger av GC Rieber Eiendoms nye kontorbygg, Skipet.
Skipet er Bergens første og største næringsbygg konstruert i massivtre.

Totalt areal: 14 270 m2

Byggherren har følgende mål for bygget: «Skipet skal oppleves positivt både for de som har utsikt til det, de som passerer forbi på motorveien, for de som passerer med Bybanen, for syklende og gående og for dem som oppholder seg i området og i bygget. Skipet skal være et godt bygg i seg selv og for sine omgivelser.» Bergen Vedlikeholds Partner AS gleder seg over å få være med å bidra til dette målet med ren og godt vedlikeholdt fasade og rent og fint nærområde.

Vi takker BMV for tilliten!

Les mer om Skipet her

Flere nyheter