Velkommen til Bergen Vedlikeholds Partner AS

Vi er en komplett vedlikeholds bedrift som utfører et bredt spekter av tjenester.

Ved å velge oss kan du være trygg på at du får en seriøs leverandør med høy kompetanse og servicegrad. Vi utfører alle oppdrag basert på våre kjerneverdier:

Kompetanse

Å kombinere kunnskap og erfaring er en nøkkelfaktor for gode leveranser. Riktig opplæring styrker kompetansen til våre medarbeidere som har spisskompetanse på vedlikeholdsarbeid.

Verdsetting

Vi synes det er viktig å sette pris på og bry seg om både ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Dette bidrar til utvikling og bedre resultater.

Pålitelighet

Gjennom punktlighet og ordholdenhet i alt vi gjør skapes det tillit mellom oss og våre samarbeidspartnere. Du skal kunne stole på oss!

Effektivitet

Riktig planlegging, opplæring og oppfølging samt god kommunikasjon lar oss løse oppgaver korrekt fra første stund.

 

Nyheter

Sertifiseringer og partnerskap

Noen av våre kunder